Âm đạo nữ giới chảy ra mủ có mùi hôi là bị bệnh gì?