Bị nấm âm đạo thời gian dài có điều trị được không