Bị u nang buồng trứng kích thước bao nhiêu thì mổ?