Chị em bị ngứa vùng kín có nên rửa nước muối không?