Mức độ an toàn khi phá thai bằng thuốc điều hòa kinh nguyệt