Ra máu khi uống thuốc phá thai viên đầu tiên​ hay không?