CÁCH SỬ DỤNG MACD NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIAO DỊCH

29/12/2021 423 đã xem

Đường macd nâng cao là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất ở các sàn forex uy tín để xác định những thay đổi của xu hướng. Phát âm nó là "Mac Deeee" hoặc đánh vần nó từng chữ cái.

MACD, còn được gọi là Phân kỳ hội tụ trung bình động, được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Chỉ báo này rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật do tính đơn giản và linh hoạt của nó.

Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ MACD là gì?

Chỉ báo MACD chuẩn bao gồm 3 đường EMA (12), EMA (26) và EMA (9). MACD gồm 2 đường, đường đầu tiên là EMA (12) trừ EMA (26). Đường còn lại EMA (9) được gọi là đường tín hiệu. Phần khác của macd nâng cao là đường biểu đồ.

Đường biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa chỉ báo MACD và đường tín hiệu. Bất cứ khi nào đường MACD cao hơn đường tín hiệu, đường biểu đồ sẽ dương (trên đường 0). Trong trường hợp ngược lại, dòng biểu đồ sẽ âm (bên dưới dòng 0).

Chiến lược đường MACD nâng cao

Sau đây là một số chiến lược giao dịch đường macd nâng cao

1. Đường tín hiệu cắt ngang

Đây là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất của đường MACD. Có hai loại giao nhau của đường tín hiệu, giao nhau tăng và giao nhau giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, sự giao nhau trong xu hướng tăng sẽ xảy ra.

Sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MACD cắt dưới đường tín hiệu. Ví dụ sau đây sẽ cho thấy cách MACD trình bày các tín hiệu mua và bán.

2. Giao cắt với dòng 0

Việc cắt đường 0 của macd nâng cao cũng có thể được sử dụng để xác nhận những thay đổi về động lượng và xu hướng mới. Sự giao nhau này xảy ra khi đường MACD cắt đường 0 từ bất kỳ hướng nào. Tín hiệu mua được tạo ra khi đường MACD cắt đường 0 và tín hiệu bán được tạo ra khi đường MACD thấp hơn đường 0.

3. Phân kỳ

Giống như chỉ báo RSI hoặc một số chỉ báo khác, MACD cũng được sử dụng để xác định các tín hiệu phân kỳ.

Khi MACD tạo mức cao mới và giá cho thấy mức thấp mới, thì phân kỳ tăng sẽ xảy ra. Đây là tín hiệu của xu hướng đang tăng.

Khi MACD tạo mức thấp mới và giá tạo mức cao mới, sự phân kỳ giảm giá xảy ra. Đây là dấu hiệu xu hướng giảm.

4. Chiến lược biểu đồ đường

Biểu đồ đường cũng có thể được sử dụng để dự đoán độ lệch hoặc thay đổi trong xu hướng cổ phiếu. Hai chiến lược phân kỳ có thể được sử dụng từ đường biểu đồ: phân kỳ đỉnh và phân kỳ dốc.

Phân kỳ đỉnh: được hình thành khi đường biểu đồ tạo thành đỉnh (đỉnh hoặc đáy) phân kỳ với giá và sau đó cắt đường 0.

Sự phân kỳ dốc: Đường biểu đồ cho thấy sự sụt giảm khi nó di chuyển đến đường 0, cho thấy rằng xu hướng có thể thay đổi. Khi đường MACD di chuyển ra khỏi đường tín hiệu, đường biểu đồ sẽ mở rộng, cho thấy xu hướng tăng.

Cuối cùng

MACD là một chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy được hầu hết các nhà đầu tư sử dụng. Cách tốt nhất để áp dụng macd nâng cao là khi cổ phiếu đang có xu hướng.

Đối với những cổ phiếu không có xu hướng (đi ngang), tín hiệu dễ bị lệch hơn. Những sai lệch xảy ra trong thời gian ngắn không hiệu quả bằng những sai lệch xảy ra trong thời gian dài.

Trumtam.com

 
Bài viết liên quan