CÁCH TÍNH LÃI LỖ KHI SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TRONG FOREX

12/10/2021 499 đã xem

Để biết cách tính lãi lỗ khi sử dụng đòn bẩy trong forex, điều quan trọng nhất là bạn sẵn sàng mất bao nhiêu vốn chủ sở hữu tài khoản khi giao dịch. Nếu bạn sẵn sàng mất 2% vốn chủ sở hữu tài khoản của mình trong một giao dịch, điều này chuyển thành 10 đô la cho tài khoản 500 đô la, 20 đô la cho tài khoản 1000 đô la và 200 đô la cho tài khoản 10 nghìn đô la. Đây được gọi là phần trăm rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

Rủi ro và đòn bẩy là những thứ khác nhau. Hầu hết mọi người nhầm lẫn giữa đòn bẩy với rủi ro. Trong các câu trả lời dưới đây, ai đó đã nói rằng đòn bẩy không quan trọng mà quan trọng là kích thước lô. Điều này đúng một phần. Trên thực tế, điều quan trọng là Phần trăm rủi ro mà bạn chọn cho tài khoản của mình. Sau đó, bạn chuyển Phần trăm rủi ro đó thành Quy mô Lô bằng cách sử dụng Đòn bẩy mà bạn đã chọn cho tài khoản của mình cộng với Vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

Xem thêm: các sàn forex có đòn bẩy cao

Khi mở một giao dịch, chúng ta quyết định mức độ rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận. Kích thước lô được xác định bởi kích thước cắt lỗ. Giả sử bạn có một thiết lập giao dịch. Mức dừng lỗ là 30 pip. chúng ta cần chuyển 30 pip này thành kích thước lô. Điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Giả sử bạn đã sẵn sàng để mất 2% vốn chủ sở hữu tài khoản của mình trong giao dịch này. Điều này có nghĩa là nếu bạn mất 2% của 500 đô la, bạn sẽ mất 10 đô la, vì vậy bạn sẽ chỉ có 490 đô la trong tài khoản của mình trong trường hợp thua lỗ. Nếu bạn sẵn sàng mất $10 trong giao dịch này, bạn chọn mức rủi ro 2%. Vì vậy, bạn sẽ giao dịch với kích thước lô là 0,03. Với kích thước lot này nếu bạn mất 30 pip, bạn sẽ mất $9. Và nếu bạn giao dịch với quy mô lô là 0,04, mất 30 pip có nghĩa là bạn sẽ mất 12 đô la. Vì vậy, kích thước lô nên nằm trong khoảng từ 0,03 đến 0,04. Metatrader 4 không cho phép kích thước lô 0,035. Vì vậy, hoặc chọn 0,03 hoặc chọn 0,04.

cách tính lãi lỗ

Đây là cách bạn sẽ tính toán kích thước lô:

Số tiền lỗ =% rủi ro x Vốn : 100

Trong công thức này, % Rủi ro là tỷ lệ phần trăm rủi ro mà bạn đã chọn là 2%. Số tiền lỗ là rủi ro này được chuyển thành các thuật ngữ đô la. Ví dụ chúng ta có% rủi ro là 2% và Vốn là $500:

Số tiền lỗ = 2 * 500/100 = $10

Bây giờ, giả sử đòn bẩy của bạn là 1:50. Trong trường hợp này Số tiền lỗ sẽ là:

Số tiền lỗ = 2 * 500/50 = $10

% Rủi ro và số tiền lỗ hoàn toàn không phụ thuộc vào đòn bẩy. Nó chỉ phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn. Đó là cách tính lãi lỗ khi sử dụng đòn bẩy trong forex. Bạn có thể tham khảo 1 số sàn forex có đòn bẩy cao như Exness, XM, ...

 
Bài viết liên quan