Dán keo xe, dán tem xe exciter 150 đẹp tại Quận 11