Độ đèn 2 tầng exciter 150cc giống với exciter 150cc 2018