Điều trị bệnh trĩ nội độ 1 và 2 như thế nào như thế nào?