Bệnh rò hậu môn có nguy hiểm không và cách điều trị